top of page

Ostervaldera modelis pārmaiņu plānošanai

augoss_augs.png

Ostervaldera modelis ir gandrīz ideāls rīks pārmaiņu plānošanas fāzē. Tas palīdz definēt iecerēto pārmaiņu vērtību (1), definēt darbības, kas jāveic, lai pārmaiņas notiktu (2), identificēt sadarbības partnerus (3), kas strādās pārmaiņu vadīšanas projektā, kā arī identificēt tos cilvēkus, iestādes, organizācijas, sabiedrības daļas, kuras iecerētās pārmaiņas ietekmēs visvairāk (4), un padomāt par komunikāciju ar iesaistītajām pusēm – kādi komunikācijas kanāli tiks izmantoti, cik bieži, kas komunicēs, kādi pasākumi tiks organizēti un kādas aktivitātes veiktas, lai labie nodomi, uzsākot pārmaiņas, nepārvērstos par bruģi uz elli (5 un 6). 

bottom of page