top of page

Pieejas pārmaiņu vadīšanai

Pārmaiņu vadīšanai organizācijā var pieiet dažādi.

3 tipiskākās pārmaiņu vadīšanas pieejas ir varas, racionālā un sistēmiskā.

Varas pieeja pieņem, ka 

  • Pārmaiņās ir svarīgi izmantot formālās pilnvaras;

  • Ir būtiski saprast milzīgo neformālās varas nozīmi.

 

To pielieto, ja organizācijā pārmaiņas vada, galvenokārt pamatojoties uz vadības rīkojumiem, norādījumiem, kuri netiek apspriesti vai izdiskutēti ar visām tajās iesaistītajām pusēm. 

Piemēram, bruņoto spēku struktūrās vai organizācijās ar armijai raksturīgu kultūru.

Varas.jpg
lapa1.png
Racionala.jpg

Racionālās pieejas pamatpieņēmumi ir, ka:

  • Cilvēki ir racionāli;

  • Cilvēki mainīsies, ja viņiem būs atbilstoša informācija;

  • Cilvēki var mainīties, ja vien viņi to vēlas.

 

Racionālās pieejas gadījumā pārmaiņu vadīšanas process ir balstīts uz izmaiņām organizācijas procedūrās, darbinieku kompetencēs, zināšanās, vai balstot pārmaiņas uz dažādiem citiem racionāliem argumentiem. Šāda pārmaiņu vadīšanas pieeja ir raksturīga organizācijām, kuras darbojas publiskajā sektorā, kā, piemēram, valsts iestādes.

Sistēmiskā pieeja pieņem, ka 

 

  • Cilvēki nav racionāli;

  • Cilvēku uzvedību virza vērtības, pārliecība, kā arī individuālie un kolektīvie zemapziņas procesi;

  • Ar izmaiņām procedūrās, zināšanās, informācijā vai intelektuālajos argumentos vien nepietiek, lai veiktu pārmaiņas.

 

Pārmaiņu vadīšana sākas no pārmaiņām organizācijas kultūrā – vīzijā, organizācijas vērtībās, līderībā, cilvēku uzvedībā un sadarbībā. Paralēli veiktās pārmaiņas nostiprina arī darbības procesos, standartos, procedūrās. Tas veicina darbinieku prasmju vai kompetenču uzlabošanu ar mērķi uzlabot kopējo organizācijas darba sniegumu un darbības efektivitāti.

 

Kurš no pieņēmumiem vislabāk atbilst situācijai tavā organizācijā?

Sistematiska.jpg
bottom of page