top of page

Jūs jautājāt, mēs atbildam

2024. gada 14. februārī notika Pārmaiņu vadības indeksa prezentācija. Tās dalībniekiem bija iespēja pajautāt sev interesējošus jautājumus. Pasākuma laikā nesanāca uz visiem atbildēt, tāpēc atbildes publicējam šeit!


Pārmaiņas vienmēr saistās ar pretestību, kādos gadījumos sagatavošanās process pārmaiņām vēlams būtu garāks un kādos gadījumos ir labāk, ja viss norit strauji un ātri?

Anita Gaile: Pārmaiņas vienmēr notiek lēni. Ja kaut kas notiek pēkšņi, negaidīti, tad tā ir krīze un jārīkojas uzreiz. Pārmaiņas vienmēr ir labāk nekā krīze, jo tad ir iespējams cieņpilns dialogs, elastība un laiks plānot un atrast labākos risinājumus. 


Vai šodien pārmaiņas savā veidā nebūtu jāvada pēc krīžu vadības algoritmiem?  Respektīvi jaunā uztvere būtu "pārmaiņas"="krīze" :)

Anita Gaile: Tā diemžēl nav “jaunā izpratne”. Krīzes vadība ir reakcija uz jau notikušām pārmaiņām. Pārmaiņu vadīšana ir proaktīva - tā sagaida, ka spēles noteikumi mainīsies. Ja ir tā, ka ir nepārtraukti ir “jāglābjas”, tad tas nozīmē to, ka nav bijis atvēlēts laiks ārējās vides izpētei, analīzei un plānošanai, kā tur pamanāmās vēsmas potenciāli varētu ietekmēt organizācijas darbību. 


Kā izmērīt ietekmi pēc krīžu vadības, pārmaiņu vadības un komunikācijas mācībām?

Ojārs Stūre: Runājot par krīžu vadības mācībām, tās vienmēr ir vērstas uz jaunu prasmju apgūšanu vai jau esošo iemaņu atjaunošanu/papildināšanu. To ietekme būtu mērāma tieši šādā aspektā - vai un kādas iemaņas esam atjaunojuši vai apguvuši no jauna iespējamu krīzes situāciju pārvarēšanā.

Taču ir vēl kāda pazīme, kas liecina, ka krīžu vadības mācības ir bijušas īpaši efektīvas. Ja praktisko vingrinājumu laikā esam konstatējuši kādu vājo vietu mūsu plānos vai spējās krīzes vadīt, tad tas ir uzskatāms par īpaši vērtīgu ieguvumu. Protams, tas ir tikai tādā gadījumā, ja mēs iespējami drīz šo nepilnību novēršam vai izlabojam. 

Anita Gaile: Veiksmīgi pārvarētas krīzes un profesionāli vadīti pārmaiņu procesi stiprina organizācijas kapacitāti un veiktspēju. Tas parādās arī kopējos organizācijas rezultātos - ieviestās inovācijas, iegūtās tirgus daļas, peļņas un darbinieku apmierinātības pieaugumā.

Ieva Zaumane: Ja pēc pārmaiņu vadības un komunikācijas mācībām, visu līmeņu vadītāji izprot savu lomu veiksmīgā pārmaiņu ieviešanā, demonstrē efektīvu pārmaiņu vadību un komunikāciju organizācijas, komandu un indivīda līmenī, tad to var uzskatīt par ceļu uz rezultatīvu pārmaiņu ieviešanu un līdz ar to arī organizācijas mērķu sasniegšanu.


Vai pašvaldību pārstāvji piedalījās pētījumā Pārmaiņu vadības Indekss 2023? Cik daudz ikdienās jums sanāk saskarties ar Pārmaiņu vadības jautājumu aktualizēšanu pašvaldībās - vai nu mācības, konsultācijas, diskusijas utmldz.? 

Anita Gaile: Diemžēl nevaram precīzi apgalvot, ka pašvaldību pārstāvji piedalījās pētījumā, jo valsts un pašvaldību organizācijas esam iekļāvuši vienā grupā. No savas konsultāciju prakses varu apliecināt, ka pašvaldību pārstāvji ļoti aktīvi interesējas par pārmaiņu vadības risinājumiem.

Ieva Zaumane: Jā, arī es savā praksē redzu, ka pašvaldības izmanto iespēju trenēt un mācīt savas vadības komandas pārmaiņu vadībā un komunikācijā, gan arī domā par risinājumiem pārmaiņu veiksmīgai īstenošanai.


Kādi varētu būt galvenie rezultatīvie rādītāji izaugsmei un attīstībai?

Anita Gaile: Izaugsmes un attīstības galvenie rādītāji varētu būt inovāciju ieviešanas ātrums, kvalitāte un kvantitāte, darba procesu efektivizācija un optimizācija. 


Kādi ir tehniskie izaicinājumi pārmaiņu procesā?

Anita Gaile: Nezinu, vai var teikt, ka tas ir “tehnisks” izaicinājumus, bet mūsu pētījuma dati rāda, ka organizāciju vadība pārmaiņu vadības tehnoloģiju pārzin vāji (pārmaiņu vadības indekss ir 4.3). Pārmaiņu vadības metodoloģijas zināšanas vadītāju dzīvi padarītu vienkāršāku. 


Kā iesaistīt visus cilvēkus organizācijā vai tīklā?

Ieva Zaumane: Ne vienmēr pārmaiņu procesā ir jāiesaista pilnīgi visi. Būtiskāk ir koncentrēties uz spēju izanalizēt cilvēku grupas, kurus visvairāk ietekmēs pārmaiņas un kuri tās visvairāk var ietekmēt. Ar šīm grupām tad arī jāveic visintensīvākais komunikācijas darbs.

Anita Gaile: Pirmkārt, gribēt iesaistīt. Otrkārt, pielietot dažādus komunikācijas instrumentus - aptaujas, konferences, paneļdiskusijas, atbildes uz jautājumiem, blogus, vlogus u.c. Treškārt, dažādot cilvēku sarakstu, kas runā par pārmaiņu ideju - augstākā līmeņa vadība, tiešais vadītājs, “pārmaiņu vēstneši”, eksperti, kolēģi utml. 


Kādi varētu būt pārmaiņu vadības rezultāti tuvāko 3 gadu laikā Latvijā?

Anita Gaile: Tie noteikti uzlabosies. Mēs varētu tikt līdz 6 trīs gadu laikā. 


Kā ātri identificēt, vai persona runājot par pārmaiņām ir gatava arī aktīvi rīkoties

Anita Gaile: pajautāt, kas ir pirmais solis, ko cilvēks tuvāko 24h laikā  darīs, lai pārmaiņas ieviestu. Vai - pajautāt, kāda ir varbūtības skalā no 1-10, ka cilvēks darīs to, par ko viņš/a runā. Ja atbilde ir mazākk kā 9, tad skaidrs, ka nedarīs. Tad jājautā, kas pietrūkst, lai gatavība darīt būtu vismaz 9. 


Kādi mehānismi ir ar vislielāko ROI, lai nodrošinātu iecerēto pārmaiņu ilgtspēju?

Anita Gaile: pārmaiņu ilgtspēja ir interesants jēdziens. Ja iet runa par to, cik ilgi mūsu ieviestās pārmaiņas (IT sistēma, klientu apkalpošanas standarts utml.) būs derīgi, to noteiks ne vien organizācijas spēja izvēlēties pareizāko risinājumu, bet arī ārējās vides faktori. Piemēram, COVID-19 varēja izbeigt daudzus ilgstpējīgus klientu apkalpošanas standartus. Ja jautājums ir par to, kā panākt, ka iecerētās cilvēku rīcības maiņas kļūs par paradumu, tad svarīgi ir tās “institucionalizēt” - noteikt attiecīgās kārtībās, ietvert organizācijas vērtību sistēmā, un tās regulāri komandās pārrunāt, stiprināt ar atalgojuma sistēmas palīdzību, izvietot vizualizācijas, kas aicina un atgādina par vēlamajām rīcībām.


Kad ir īstais laiks pārmaiņām? :)

Jānis Gredzens: Mūsdienu mainīgajā pasaulē nepārtrauktās pārmaiņas ir kļuvušas par pastāvīgu vērtību. Ar dažādu apjomu un intensitāti tās ir jāturpina nepārtraukti, jo tikai tā var turpināties organizāciju veiksmīga pastāvēšana un attīstība.

Anita Gaile: Kāda dzīves gudrība vēsta, ka no ballītes jāiet prom tad, kad iet visjautrāk. Līdzīgi ir ar pārmaiņām. Pārmaiņas ir jāsāk tad, tad, kad iet vislabāk.


Ja arī tev ir kāds jautājums par pārmaiņu vai krīžu vadības aktualitātēm, sazinies ar mums!


Paldies visiem dalībniekiem un tiekamies nākamgad jau kuplākā pulkā!
Comments


bottom of page