top of page

Piedalies pētījumā Pārmaiņu vadības Indekss 2023!


Lai kāpinātu organizāciju kapacitāti veiksmīgi vadīt pārmaiņas, platformas vadiparmainas.lv eksperti uzsāk ikgadējo pētījumu par pārmaiņu un krīžu vadības un komunikācijas praksi Latvijā. Pētījums ļaus identificēt galvenos problēmjautājumus un iespējas pārmaiņu plānošanas un ieviešanas procesā un sniegs zināšanas par to, kā pārmaiņas un krīzes vadīt efektīvi. Lūdzu velti 12-15 minūtes sava laika, azpildot anketu: Pārmaiņu vadības indekss 2023.


Pētījuma ietvaros organizāciju vadītājiem ir iespēja pašiem aizpildīt anketu un sniegt pienesumu kopējā Latvijas pētījumā, kā arī pieteikt savu organizāciju pārmaiņu un krīžu vadības prakses novērtējumam. Kāpēc tas ir svarīgi? Līdz ar globālajiem politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem, pārmaiņu vadīšana un krīžu plānošana Latvijas organizācijās kļūst arvien aktuālāka. Globālā politiskā un ekonomiskā neskaidrība liek pārskatīt un izvērtēt arī Latvijas organizāciju darbības riskus un attīstības plānus. Tāpat inflācija, energo krīze, darba algu dinamika, kvalificēta darbaspēka trūkums liek organizāciju vadītājiem pieņemt lēmumu par izmaiņām darbībā, lai nodrošinātu organizācijas attīstību un ilgtspēju. Platformas “Vadi pārmaiņas” eksperti anketu izstrādājuši, ņemot vērā starptautiski aprobētu pārmaiņu un krīžu vadības labo praksi. Pētījuma rezultāti tiks apstrādāti un apkopoti septiņos pamata kritērijos:1. Pārmaiņu vide

2. Pārmaiņu plānošana

3. Pārmaiņu vadīšana

4. Pārmaiņu komunikācijas plānošana

5. Pārmaiņu komunikācijas īstenošana

6. Krīžu vadības plānošana

7. Krīžu vadības īstenošanaAnketa paredzēta aizpildīšanai gan vadītājiem, gan darbiniekiem. Tāpēc aicinām to aizpildīt pašam, un padalīties ar saviem kolēģiem. Lai aizpildītu anketu, lūdzu, dodies uz Pārmaiņu vadības indekss 2023. Būsim pateicīgi par 12-15 minūtēm tava laika, sniedzot ieguldījumu pārmaiņu un krīžu vadīšanas gatavības novērtējumam Latvijas organizācijās! Pētījuma rezultātus apkopotā veidā prezentēsim visiem interesentiem 2024.gada sākumā.


PS Ja vēlies, varam noteikt pārmaiņu vadības indeksu tieši tavā organizācijā! Šādu pakalpojumu piedāvājam kopā ar individuālu konsultāciju turpmākajiem soļiem veiksmīgai pārmaiņu ieviešanai. Šogad bez maksas. Sazinies ar mums!Uz sadarbību,

Vadi Pārmaiņas komanda

Jānis Gredzens Anita Gaile Ieva Zaumane Ojārs Stūre

Pārmaiņu un Pārmaiņu arhitekte Pārmaiņu komunikācijas Krīžu vadības

personālvadības stratēģe treneris un

konsultants konsultants
Comments


bottom of page