top of page

Transformāciju vadīšanas modelis (Carnall, 1990)

augoss_augs.png

Transformācijas vadīšanas modeli pielieto stratēģisko pārmaiņu vadīšanā, kad organizācijā tiek plānotas būtiskas, transformējošas pārmaiņas, mainot organizācijas biznesa vai pārvaldības modeļus. Pēc būtības transformāciju vadīšanas modelis paredz sistēmas izjaukšanu pirmreizinātājos un salikšanu atpakaļ jaunā kārtībā.

bottom of page