top of page
Anita Gaile

Anita Gaile | PhD | PCC koučs

Pārmaiņu arhitekte

Moto: Labākais veids, kā radīt drošības sajūtu sevī, komandā un uzņēmumā, ir nepārtraukti attīstīties
/Dž. Pītersons/


Es esmu biznesa trenere un koučs, kuras uzmanības fokusā ir cilvēku, pārmaiņu un karjeras vadīšana. Man ir vairāk kā 10 gadu pieredze praktiskā vadītāja darbā, zinātņu doktora grāds uzņēmējdarbības vadībā, PCC līmeņa kouča un pārmaiņu vadīšanas praktiķes sertifikācija  atbilstoši APMG un PROSCI metodoloģijai. Konsultēju uzņēmumus pārmaiņu projektu plānošanā un ieviešanā un attīstu cilvēku un pārmaiņu vadīšanas prasmes dažādu līmeņu vadītājiem.

feb 2022-7.jpg

Kāpēc esmu šajā projektā? 

Ļoti priecājos, ka mums kopā ir izdevies radīt platformu, kur vadītājiem un cilvēkiem smelties zināšanas un idejas par to, kā vadīt pārmaiņas un būt gataviem krīzes situācijām. Mans mērķis ir veicināt strukturētu, plānotu pieeju  pārmaiņu ieviešanai organizācijās. Katras veiksmīgi novadītās pārmaiņas palielina organizācijas jaudu, bet katras nokavētas pārmaiņas tuvina krīzi. Savlaicīgas pārmaiņas ir proaktīva rīcība, krīzes pārvarēšana - reaktīva. Pārmaiņās cilvēki un organizācijas mācās nākotnei, krīzē - izdzīvo. 

eksperti-augs-11.png
Ieva Zaumane
KRS03818.jpg

Kāpēc esmu šajā projektā?

Strādājot ar dažāda veida organizācijām un to vadītājiem pārmaiņu ieviešanā, esmu atskārtusi, ka Latvijā līdz šim nav visaptverošas informācijas platformas, kurā iegūt zināšanas, priekšstatu vai idejas par pārmaiņu vadību un komunikāciju. Tāpēc esmu gandarīta par iespēju būt daļa no šīs jaudīgās profesionāļu komandas, kas gatava dalīties ar savām zināšanām un redzējumu par to, kā efektīvi vadīt un komunicēt pārmaiņās un krīzēs.

Ieva Zaumane
Pārmaiņu komunikācijas stratēģe

Komunikācijas vadības jomā strādāju jau 20 gadus. Šajā laikā esmu vadījusi gan pārmaiņu, gan krīžu komunikācijas procesus dažādās organizācijās un uzņēmumos, gūstot nozīmīgas mācību stundas un pieredzi tajā, kā vajag un kā nevajag komunicēt ar cilvēkiem. Šobrīd konsultēju visu līmeņu vadītājus, kam aktuāls jautājums par to, kā veidot jēgpilnas attiecības un komunikāciju ar darbiniekiem un partneriem pārmaiņu un krīžu laikā. Turklāt nozīmīga mana konsultāciju komponente ir sistēmisks skatījums uz organizāciju un cilvēkiem, kas ļauj klientam ieraudzīt iespējas, kas izriet no organizācijas vadošiem principiem un kolektīviem uzvedības modeļiem, kas būtiski ietekmē pārmaiņu ieviešanas procesu. Šī pieeja saskan ar Ričarda Bareta atziņu, kas manā profesionālajā darbībā nostiprinājusies kā bāze pārmaiņu komunikācijas veidošanā: “Lai cilvēkus aizvestu tur, kur tie vēlas, mums viņi ir jāsatiek tur, kur viņi atrodas šodien.” Iedvesmojoties no šīs atziņas esmu radījusi arī iekšējās komunikācijas instrumentu vadītājiem pārmaiņu laikam “Saruna par pārmaiņām”.

Vairāk par mani: ievazaumane.org 

Janis Gredzens

Jānis Gredzens

Pārmaiņu un personālvadības konsultants

 

Mācību un konsultāciju jomā strādāju jau vairāk nekā 20 gadus. Esmu organizācijas attīstības centra “Spring Valley” vadītājs, pārmaiņu un personāla vadības konsultants, pasniedzējs un arī mentors. Pārmaiņas ir manas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Savā pārmaiņu ceļā no inženiera, tehniskā vadītāja un personāla vadības jautājumu pārzinātāja lielā organizācijā esmu nonācis līdz uzņēmējam, uzņēmuma vadītājam un organizācijas attīstītības konsultantam.

Attīstība un pārmaiņas vienmēr ir jāsāk ar sevi, jo tikai tā tās sāk darboties. Vide, kas ir ap mums, var tās veicināt vai likt šķēršļus, kurus ir mums jāpārvar, lai sasniegtu jaunas virsotnes un gūtu panākumus.

Mana pārliecība ir, ka “pastāvēs, kas mainīsies” un līdzšinējā darbošanās un pieredze to ir apstiprinājusi vairākkārtīgi. Pilnīgu piekrītu Sokrātam, ka: “Pārmaiņu noslēpums ir koncentrēt visu savu enerģiju nevis cīņai pret veco, bet gan koncentrēties un veidot jauno”.

14.06.2022-1002.jpg

Kāpēc esmu šajā projektā?

Mana motivācija būt kopā šajā projektā ar pārmaiņu vadības jomas profesionāļiem sākas ar domu, ka kopdarbā var dzimt jaunas, radošas idejas, un pārmaiņu vadības jomā varam radīt ko jaunu, visaptverošu un Latvijas organizāciju vadītāju attīstībai nepieciešamu. Strādājot kopā pie jaunās izglītojošās platformas radīšanas un daloties savās domās un stāstos, mana pārliecība nav mainījusies. Lai top! 

Ojars Sture
IMG_2567.jpg

Kāpēc esmu šajā projektā?

Lai arī internets ir neizsmeļams informācijas avots, tomēr sistematizēti izklāstītu zināšanu par pārmaiņu un krīžu vadību latviešu valodā tajā nav. Tāpēc ar prieku un entuziasmu uztvēru ideju par dalību kopējā projektā ar citiem šīs jomas profesionāļiem, kas palīdzēs popularizēt uz zināšanām balstītu pieeju pārmaiņām un krīzēm organizācijās. 

Ojārs Stūre

Krīžu vadības treneris un konsultants

 

Moto: Krīze ir pārvarēta tad, kad caur to esam tapuši labāki.

Pirms kļuvu par krīžu vadības treneri un konsultantu, gandrīz 20 gadus esmu strādājis dažādos ar komunikāciju un uzņēmumu vadību saistītos amatos. Esmu bijis gan liela uzņēmuma preses sekretārs, gan arī vadījis sabiedrisko attiecību un reklāmas aģentūru, vienlaicīgi būdams arī biznesa partneris. Tāpat esmu strādājis dažādu uzņēmumu padomēs un valdēs. 

Lai kādā vietā es atrastos, vissaistošākās man allaž ir bijušas tieši sarežģītas un pat bīstamas situācijas. Man sniedz gandarījumu gan to atrisināšana un situācijas vēršana par labu, gan arī to izpēte, analīze un aplūkošana plašākā kontekstā ar citu cilvēku pieredzi. Tādēļ šobrīd esmu pievērsies trenera, konsultanta un pasniedzēja darbam – es palīdzu organizācijām sagatavoties iespējamām krīzes situācijām un pārvarēt tās. Tāpat es pastāvīgi pētu šo jomu un pasniedzu ar krīžu vadību saistītus priekšmetus Latvijas lielākajās augstskolās.

bottom of page