top of page

Pārmaiņu vadības jēdziens

Pārmaiņas ir process, kurā kaut kas – lietas, cilvēki, procesi, kļūst citādāki (Oksfordas vārdnīca).  Organizācijas vadības kontekstā pārmaiņas nozīmē mainīt cilvēku rīcību un uzvedību (organizācijas kultūras maiņa), procesus un struktūras ar mērķi uzlabot darba izpildi. 

Pārmaiņu vadīšana ne reti tiek jaukta ar krīzes vadīšanu. Atšķirība ir tā, ka pārmaiņu vadīšana ir proaktīva, respektīvi, strukturēti vadot pārmaiņas, organizācija gatavojas nākotnei, kas top. Krīzes vadība ir reaktīva – izmaiņas organizācijā tiek ieviestas reaģējot uz ārkārtas notikumiem ārējā vai iekšējā vidē.

lapa1.png
veidi.jpg

Pārmaiņu
veidi

Pārmaiņas organizācijā var būt dažādas - šajā nodaļā uzzini par to veidiem un atšķirībām.

pieejas pārmaiņu vadīšanai.jpg

Pieejas
pārmaiņu vadīšanai

Pirms sāc pārmaiņas, izvēlies savu pieeju. Izzini, kura Tev būs visatbilstošākā.

vide.jpg

Pārmaiņas
un vide

Vai un kā ārējā un iekšējā vide var ietekmēt pārmaiņu vadīšanu tavā organizācijā.

Līmeņi.jpg

Pārmaiņu
vadīšanas līmeņi

Kādas pieejas pielietot  dažādos pārmaiņu vadības līmeņos. 

bottom of page