top of page
lapa1.png

Pārmaiņu vadīšanas līmeņi

lapa1.png

Organizācijā pārmaiņas ir svarīgi vadīt visos organizācijas līmeņos: organizācijas, grupas (komandas) un individuālā līmenī.

 

Cilvēka kā indivīda un organizācijas pārmaiņu vadīšana – šo divu aspektu integrēšana ir šo procesu veiksmes atslēga. Uz nepārtrauktu attīstību un pārmaiņām vērsta organizācijas kultūra apliecina organizācijas kompetences augstāko līmeni pārmaiņu vadīšanā.

Veiksmīga pārmaiņu ieviešana visā organizācijā kopumā ir atkarīga no tās pieņemšanas visos 3 organizācijas līmeņos. 

Pārmaiņu vadībai organizācijas līmenī ļoti būtiska ietekme ir dažādiem ārējās vides faktoriem, kā organizācijas spējai nenovirzīties un sasniegt plānoto pārmaiņu mērķi.

Grupas, un it sevišķi individuālajā līmenī pārmaiņu laikā, lielāka ietekme ir organizācijas pārmaiņu vadīšanai organizācijas iekšienē un to prasmīgai komunikācijai.

Un protams, ka veiksmīga pārmaiņu vadīšana un ieviešana grupas un organizācijas līmeņos ir tieši atkarīga no pārmaiņu pieņemšanas individuālajā līmenī. 

bottom of page