top of page

Līderis un pārmaiņas

Līdera lomu pārmaiņu vadīšanas procesos nav iespējams novērtēt par zemu. Pirmkārt, jebkurai pārmaiņu iniciatīvai ir jābūt līderim, kas šo iniciatīvu virza. Otrkārt, pārmaiņu izdošanās daudz lielākā mērā ir atkarīga no pārmaiņu līdera enerģijas un degsmes ieviest jauninājumus, kā no komunikācijas vai cilvēku izglītošanas. 

 

Pārmaiņu vadīšana ir pieprasītākā un sarežģītāka vadītāja kompetence. Tās zemākais līmenis ir spēja pieņemt pārmaiņas, augstākais - prasme veidot mācīšanās kultūru organizācijā. 

 

Vadītāja lomas pārmaiņu vadīšanā ir sekojošas:

augs9.png
Pārmaiņu vadīšanas kompetence.jpg

Pārmaiņu vadīšanas kompetence

Kā uztrenēt prasmi būt labam pārmaiņu līderim

instrumenti.jpg

Pārmaiņu vadīšanas instrumenti līderim

Kā runāt ar cilvēkiem pārmaiņu procesā

bottom of page