top of page

Cilvēki un pārmaiņas

Tava kā vadītāja spēja vadīt cilvēku dabisko pretestību pārmaiņām un iemācīt cilvēkiem jaunās rīcības un uzvedību, lielā mērā nosaka plānoto pārmaiņu veiksmi vai neveiksmi. Sekojošas pieejas var palīdzēt tev pārliecināt cilvēkus iesaistīties pārmaiņās:

  • uzvedības teorijas pieeja - “burkāna un pātagas” metode, apbalvojot vēlamo uzvedību, nepieļaujot – nevēlamo;

  • kognitīvi biheiviorālā pieeja - palīdzot cilvēkiem saprast un sajust pārmaiņu nepieciešamību;

  • psihodinamiskā pieeja - akceptējot dažādās emocijas, kuras rada pārmaiņas;

  • humānistiskā pieeja- palīdzot izprast katra cilvēka patiesās vajadzības un rast veidus, kā tās var tikt apmierinātas, sasniedzot kopējos mērķus. 

augs3.png
Uzvedibas teorija.jpg

Uzvedības
teorija

Pazīstama arī kā ”burkāna un pātagas” metode.

biheiviorālā.jpg

Kognitīvi biheiviorālā pieeja

Cilvēki maina savu uzvedību, saprotot ieguvumus.

Psihodinamiskā.jpg

Psihodinamiskā pieeja

Pārmaiņas tiek vadītas pieņemot cilvēku emocionālo rekaciju uz tām.

Humānistiskā pieeja.jpg

Humānistiskā
pieeja

Cilvēki iesaistās pārmaiņās, apzinoties savas vajadzības un iespējas tās piepildīt nākotnē.

bottom of page