top of page

Kognitīvi biheiviorālā pieeja

Kognitīvi biheiviorālā pieeja saka, ka cilvēki maina savu uzvedību tad, ja viņi saprot, kāds būs rezultāts, ja viņi rīkosies citādāk un saprot, kā mainīt savu rīcību. 

Pieņēmumi, uz ko balstās šī teorija ir:

 1. jo skaidrāks mērķis, jo lielāka iespēja to sasniegt;

 2. ja cilvēks vēlas sasniegt citus rezultātus, viņam jārīkojas citādi, kā līdz šim.

augs3.png

Kognitīvi biheiviorālās pieejas praksē ir: 

 

 • Pozitīvie piemēri - pilotprojekti, labākās prakses piemēri, citu pieredze, parāda, ka ideja ir reāla;

 • Afirmācijas - pozitīvs apliecinājums, ka iecerētais ir paveicams, reāls;

 • Vizualizācija - esošās vai nākotnes situācijas vizuāls attēlojums;

 • Pārfrāzēšana  – vienas un tās pašas domas izteikšana dažādos veidos;

 • Ieradumu maiņa - stratēģiskā virziena maiņu var panākt veicot pavisam minimālas korekcijas ikdienas darbībās;

 • Atsvešinātība - kas no acīm prom, no sirds laukā, izslēgt iespēju rīkoties  “vecajā “ veidā;

 • Centrēšanās un resursu apzināšana - fokuss uz vienu konkrētu jautājumu un sev pieejamo resursu apzināšana tā risināšanai;

 • Racionāla analīze - pragmatiska situācijas analīze.

Instrumenti, ko vari pielietot:

 • Vadīšana, pamatojoties uz mērķiem

 • Plānošana un darba izpilde 

 • Uz rezultātu orientēts koučings

 • Uzskati, attieksmes un kultūras intervences

 • Vīzija

bottom of page