top of page

Komanda un pārmaiņas

augs4.png
augs4.png
augs4.png
augs4.png

Mainoties komandas mērķim un veicamajiem uzdevumiem, mainās komandas iekšējā dinamika, pat, ja komandas dalībnieki paliek tie paši. Vadot pārmaiņas, atceries, ka komandas vienošanās par sadarbību būs jāatjauno katru reizi, kad kaut kas mainīsies.

Strādājot komandā pārmaiņās ir svarīgi, ka:

  1.  tu apzinies komandas attīstības fāzes - formēšanos, konfliktus, normalizāciju un izcilu sniegumu, un savu lomu katrā no tām; 

  2. tu veicini komandas mācīšanos, rosinot regulāru refleksiju, pārdomas par to, kas ir ticis izdarīts, kas no tā bija labi, kas ir tas, ko citreiz vajadzētu darīt citādāk.

 

Komandas dinamika, t.i., savstarpējās attiecības starp komandas dalībniekiem mainās to sadarbības laikā. Pārzinot dažādas komandas attīstības fāzes, tu vari pielietot labāko komunikācijas stratēģiju, lai veicinātu sadarbību un efektīvu darbu kopā.

Katra komanda piedzīvo pārmaiņas, kuras rada:

  • vadītāja maiņa;

  • komandas dalībnieku maiņa;

  • komandas darbības mērķa maiņa vai cits.

 

Komandu attīstībā ir 4 posmi: formēšanās, vētras, normēšana un sniegums. 

Kad komanda pirmo reizi sanāk kopā (un pirmā reize ir katra tikšanās reize, kad komandā ir izmaiņas - jauns dalībnieks, jauns uzdevums….), esi gatavs formālai, oficiālai atmosfērai. Cilvēkiem ir svarīgi iepazīties, dzirdēt, kas ir mērķis, kādas ir plānotas katra atbildības, un pats galvenais – kurš ir vadītājs. Formēšanas stadijā galvenais fokuss ir uz vadītāju. Vētru stadija (konflikti) sākas brīdi, kad cilvēki sāk reāli darīt darbu. Vislabākais veids, kā risināt konfliktus, ir fokusēt visu uzmanību uz kopēji sasniedzamu mērķi. Normēšanas stadija nozīmē, ka komandas dalībnieki ir sastrādājušies, un vadītājam ir laiks paskatīties uz kopējo bildi, paejot malā no ikdienas rūpēm, lai pamanītu vēl kādas sadarbības pilnveidošanas iespējas. Darba snieguma stadijā ir brīži, kad komanda lieliski tiek galā bez vadītāja iesaistīšanās. Tagad vadītājam ir laiks meklēt jaunas attīstības un izaugsmes iespējas komandai. 

 

Kurā komandas attīstības fāzē ir tava pārmaiņu vadības komanda? 

bottom of page