top of page

Pārmaiņas un komunikācija

augs7.png

Pārmaiņas un komunikācija ir nedalāmi jēdzieni. Pārmaiņas bez efektīvas komunikācijas nav iespējamas. Lai arī pievienojos tiem ekspertiem un pētniekiem, kas secinājuši, ka bieži vien pārmaiņas izgāžas nevis tāpēc, ka nav plāna, bet tāpēc, ka bijusi nepietiekama komunikācija, uzskatu, ka pārmaiņu laikā izšķirošais faktors ir nevis, cik intensīvi vadītāji komunicē, bet gan, cik efektīvi to dara.

Pārmaiņu pārejas līkne.jpg

Pārmaiņu
pārejas līkne

Par to kā vadītājs ar savu komunikāciju var palīdzēt komandai virzīties cauri pārmaiņām no iepriekšējā posma noslēgšanās uz jaunu sākumu.

Organizācija kā sistēma.jpg

Organizācija kā sistēma: mehāniskā vs dzīvā

Kāda ir Tavas organizācijas kultūra un kā veidot komunikāciju atbilstoši tai.

Pretestība.jpg

Pretestība pārmaiņām: pretošanās formas

Kādi šķēršļi sagaida tevi pārmaiņu procesā.

Vēstījumu definēšanas principi.jpg

Pārmaiņu vēstījumu definēšanas
principi

Svarīgākais par komunikācijas vēstījumu veidošanu

Komunikācijas stratēģija.jpg

Pārmaiņu komunikācijas stratēģija

Svarīgākais par to, kā veidot komunikāciju vienlaicīgi un paralēli ar pārmaiņu procesu.

bottom of page