top of page

Pārmaiņu vēstījumu definēšanas principi

augs7.png

Vēstījums ir rakstiski vai mutiski izteikta doma ar noteiktu mērķi.

Pārmaiņu vēstījumu veidošana ir viens no svarīgiem pārmaiņu komunikācijas aspektiem, jo ietver sevī galveno domu, ko vadība vēlas kultivēt darba vidē par to, kā darbiniekiem skatīties uz pārmaiņām, kā tās uztvert, pieņemt un kā tajās aktīvi līdzdarboties.

Lai vēstījums pats par sevi būtu veiksmīgs, svarīgi ielāgot, ka tā fokusā nav tikai tas, ko vadītājs grib pateikt, bet arī tas, ko darbiniekiem ir svarīgi dzirdēt. Tikai tāds vēstījums, kas darbinieku skar personīgā līmenī, kļūst par pārmaiņu veiksmes atslēgu.

Tāpat, definējot vēstījumus, svarīgi sev pajautāt: Ko es kā vadītājs vēlos, lai cilvēki domā, runā vai dara pēc tam, kad es to būšu darbiniekiem pateicis? Šis ir labs filtrs tam, vai mans vēstījums ir mērķtiecīgs, un to dzirdot vai lasot, darbiniekiem top skaidrs, ko no viņiem sagaida.

Piedāvāju arī nelielu shēmu, kas atspoguļo veidu, kā identificēt vēstījumu, kas rezonē ar cilvēkiem. Ja pārmaiņu vēstījums ietver skaidru atbildi, kāpēc maināmies, tas rada skaidrību un mazina šaubas. Ja ir sniegta atbilde, kas tieši mainās, tad cilvēki var izprast pārmaiņu būtību. Tad, kad varam ierāmēt ieguvumus, tad cilvēki iedvesmojas, bet tad, ja vēstījums skaidro ietekmi uz katru darbinieku, tas sniedz drošību un mieru.

Kāds ir tevis vadīto pārmaiņu vēstījums?

bottom of page