top of page

Pārmaiņu plānošana

augoss_augs.png

Pārmaiņu vadīšana ir strukturēts process, tāpēc, pirms ķeries pie pārmaiņu ieviešanas, ir jāsagatavo plāns. Pārmaiņu vadīšanas plāns palīdzēs tev definēt pārmaiņu vadības mērķi un noturēt fokusu uz to, kā arī ļaus pārvērtēt dažādo darbību nepieciešamību un prioritāro secību. Jebkurš plāns rada cilvēkos drošības sajūtu, tāpēc vien ir vērts to sagatavot, pat, ja zini, ka tas noteikti mainīsies,

 

Pārmaiņu vadīšanas plāna soļi ir: 

  1. Pārmaiņu idejas/vērtības formulēšana

  2. Esošā situācija KPI (Key Performance Indicators)

  3. Pārmaiņu mērķis KPI

  4. Darbību plāns

  5. Iesaistīto cilvēku identifikācija

  6. Pārmaiņu komunikācijas plāns

  7. Pārmaiņu ieviešana

Gan aprakstot esošo situāciju, gan definējot mērķi, atceries par SMART principu. Mērķim jābūt:

Pārmaiņu plāna sagatavošana ļaus tev pārdomāt dažādos pārmaiņu procesa aspektus un savlaicīgi paredzēt iespējamos šķēršļus.

 

Lai būtu vieglāk noorientēties daudzajos pārmaiņu vadīšanas aspektos, pielieto kādu no pārmaiņu vadīšanas modeļiem. 

Pārmaiņu vadīšanas modeļi ir zinātnieku izstrādātas struktūras, balstoties uz praktiskiem pētījumiem organizācijās, kuras ir ieviesušas pārmaiņas. Modeļi apkopo un sistematizē svarīgākos pārmaiņu vadīšanas aspektus, lai katrs, kurš uzsāk pārmaiņu vadīšanu, var:

  1. Veiksmīgi izplānot pārmaiņu vadīšanas procesu;

  2. Sekot līdzi pārmaiņu ieviešanas progresam.

 

Pārmaiņu vadīšanas modeļi ir dažādi un ir pielāgojumi atbilstoši organizācijas lielumam un pārmaiņu raksturam.

Pārmaiņu spēks.jpg

Pārmaiņu
spēka modelis

Ļauj izvērtēt pārmaiņas virzošos un bremzējošos spēkus.

Pārmaiņu formula.jpg

Pārmaiņu
formula

Ļauj izvērtēt pārmaiņu progresu un saprast, kāpēc pārmaiņas ir iestrēgušas.

Osterwalder.jpg

Ostervaldera  modelis 

Ostervaldera businesscanvas modelis ir gandrīz ideāls rīks pārmaiņu plānošanas fāzē.

Koter.jpg

Kotera pārmaiņu vadīšanas modelis

Piemērots stratēģisku pārmaiņu veikšanai lielos uzņēmumos

Briges.jpg

Bridges pārmaiņu vadīšanas modelis

Ir jāpielieto, ja pārmaiņu rezultātā cilvēki cietīs zaudējumus (štatu samazināšana, zīmola maiņa utml.)

Transformaciju vadisana.jpg

Transformāciju vadīšanas modelis

Palīdz atcerēties visus būtiskos organizācijas pārvaldes elementus.

PROSCI.jpg

PROSCI metodoloģija

Sistemātiska pieeja pārmaiņu vadīšanai lielās organizācijās.

bottom of page