top of page

Pārmaiņu formula (Bekhards un Haris)

Pārmaiņu formula saka, ka pārmaiņas ir iespējamas tikai tad, ja neapmierinātība ar esošo situāciju, vēlme pēc jaunā un pārmaiņu procesa praktiskums ir lielāki nekā uztvertās pārmaiņu izmaksas (tās var būt gan finansiālas, gan emocionālas). 

Pārmaiņu formulu vari pielietot jebkurā pārmaiņu vadīšanas posmā, ja šķiet, ka process nevirzās tik ātri, kā tam būtu jānotiek.

augoss_augs.png
bottom of page