top of page

Pārmaiņu spēka modelis

augoss_augs.png

Kad domā par kādu pārmaiņu iniciatīvu, neatkarīgi no tā, vai tu esi šīs  iniciatīvas autors, vai kāds cits, vienmēr izdomā 3 lietas, kāpēc šī iniciatīva ir laba un vērtīga, un 3 lietas, kas ir šīs iniciatīvas trūkumi vai kas varētu traucēt tās realizāciju. Šāds vingrinājums ļauj labāk izprast pārmaiņu būtību un būt pārliecinošam, argumentējot savu viedokli. Pārmaiņu spēku analīzes modelis ļauj pieņemt informētu lēmumu par to, vai turpināt attīstīt pārmaiņu ideju, vai, iespējams, pirms tam ir jāveic arī kādi sagatavošanās darbi. Iesakām šo modeli pielietot uzsākot jebkuru pārmaiņu iniciatīvu.

bottom of page