top of page

Pretestība pārmaiņām: pretošanās formas
(Lewis, 2019)

augs7.png

Viena no pretošanās definīcijām, ko piedāvā komunikācijas pētnieks Laurie Lewis savā grāmatā: "Pretošanās ir rīcība, kas vērsta uz "status quo" saglabāšanu organizācijā." Tātad, tā ir reāla darbinieku rīcība, nevis mentāls stāvoklis vai mūsu pieņēmumi par to, ko darbinieks pieņem vai nepieņem.

Vēl vairāk, kāds cits autors (Paideris, 2000) izdala trīs pretošanās līmeņus, kas labi raksturo to, kas notiek ar cilvēku pārmaiņās:

  • Pirmais līmenis, ir KOGNITĪVAIS - ko cilvēks domā par pārmaiņu situāciju?

  • Otrais līmenis – EMOCIONĀLAIS – kā cilvēks jūtas, domājot par pārmaiņām (prieks, dusmas, bailes, sastingums utml.).

  • Trešais līmenis – DARBĪBA – ko cilvēks dara? (Diskutē, sabotē, streiko, iesniedz atlūgumu?). Reāla pretestība notiek darbības līmenī, kur darbinieks kaut ko dara vai nedara, lai saglabātu esošo stāvokli.

 

Kura pretošanās forma ir šobrīd aktuāla tavā komandā?

bottom of page