top of page

Humānistiskā pieeja

augs3.png
augs3.png

Saskaņā ar A. Maslovu ir 8 vajadzības.

Cilvēkam ir svarīgi apzināties savas vajadzības, zināt, prast tās apmierināt, negaidot palīdzību no citiem. 

 

Humānistiskās pieejas instrumenti ir: 

  • Dzīvošana saskaņā ar vērtībām

  • Organizācijas, kas mācās attīstīšana

  • Vajadzību hierarhijas ņemšanas vērā

  • Darbs ar emocijām

  • Komunikācijas un konsultēšanās veicināšana

 

Uzvedības teorijas un kognitīvi biheiviorālā pieejas ir pielietojamas attiecībā uz lielu cilvēku skaitu, savukārt psihodinamiskā  un humānistiskā pieeja paredz individuālu personisko kontaktu ar cilvēku. 

Kuri cilvēku uzvedību ietekmējošie instrumenti būs vispiemērotākie tevis vadīto pārmaiņu gadījumā?

bottom of page