top of page
augs3.png

Uzvedības teorija

Uzvedības teorija tautā ir pazīstama kā “pātagas un burkāna” metode. Tu atalgo cilvēkus par to, ka viņi rīkojas tā, kā tu vēlies, un sodi, ja rīcība ir bijusi neatbilstoša noteikumiem. Piemēram, nosakot piemaksu par darba paveikšanu saskaņā ar jauno kārtību, vai piemērojot disciplinārsodu par jaunu darba kārtības noteikumu pārkāpšanu. Šī pieeja ir efektīva īstermiņā. Tā nedarbojas, ja noteikumu ir pārāk daudz un tie ir pretrunīgi. 

augs3.png

Uzvedības teorijas instrumenti ir: 

  • Darba izpildes vadība

  • Atalgojuma politika

  • Vērtību transformācija uz rīcībām

  • Vadības kompetence

  • Prasmju treniņš

  • Vadības stils

  • Darba izpildes koučings

  • 360 grādu atgriezeniskā saite

bottom of page