top of page

Pārmaiņu vadīšana

augs9.png

Mūsdienās būt pārmaiņu līderim ir liels izaicinājums. Līderim ir jānodrošina rezultāti, un ir jārūpējas par cilvēku labbūtību darba vietā. Cilvēki sagaida no līdera ne vien skaidrus mērķus un konkrētus plānus, bet arī iejūtību, iecietību un sapratni.  Šodien, pieņemot lēmumu būt vadītājam, nozīmē būt gatavam (-ai) pretrunīgiem izaicinājumiem. 

 

Pārmaiņu vadīšanas kompetence, iespējams, ir sarežģītākā vadības kompetence, jo arī pats vadītājs ir pārmaiņās. Pārmaiņu vadīšanas kompetences līmeņi ir sekojoši:

Pārmaiņu vadīšanas kompetenci veido tādi elementi kā ziņkārība/ ieinteresētība, mērķtiecība, iesaistīšanās, izpratne. Lai to trenētu, attīsti tādas prasmes kā:

  • Pašdisciplīna, sevis vadība

  • Elastība

  • Mērķtiecība

  • Emocionālais intelekts

  • Saskarsme

 

Kādā līmenī ir tava pārmaiņu vadīšanas kompetence?

bottom of page