top of page

Krīzes izvērtēšana

Pēc katras krīzes ir svarīgi izvērtēt notikušo – tikai tā mēs varam novērst ķibeles atkārošanos un izmantot to par atspēriena punktu labākam mūsu organizācijas darbam nākotnē. Parasti izvērtēšanu veic, analizējot sekojošus jautājumus:

  • Kas izraisīja krīzes situāciju? Vai un kā bija iespējams to novērst?

  • Kā noritēja apziņošana par notikušo? Cik tā bija ātra un efektīva?

  • Kā noritēja lēmumu pieņemšana? Kas izdevās un ko mēs tagad darītu citādi?

  • Kā noritēja komunikācija ar ieinteresētajām pusēm? Kas noritēja veiksmīgi un ko mēs darītu citādi?

  • Kādi uzlabojumi ir nepieciešami krīžu gatavības nodrošināšanā un organizācijas darbā kopumā?

chilli1.png

Kad krīzes situācijas izvērtēšana ir paveikta un noskaidroti nepieciešamie uzlabojumi, sākās darbs pie to ieviešanas. Nereti tas ir saistīts ar lielākām vai mazākām pārmaiņām organizācijas darbā. Šo posmu ieteicams uztvert atbildīgi, un te noderēs zināšanas, ko sniedz pārmaiņu vadīšanas jomas speciālisti.

Ko tu iemācījies pēdējā krīzē, kuru pārvarēja tava organizācija?

bottom of page