top of page

Krīžu vadīšana

chilli1.png

Krīžu vadīšana ir mērķtiecīgi virzīts process, kas ir vērsts uz risku samazināšanu pirmskrīzes posmā, apdraudējuma novēršanu un risinājuma rašanu krīzes laikā, un nepieciešamo uzlabojumu veikšanu pēckrīzes posmā.

bottom of page