top of page

Operacionālā krīžu vadīšana

chilli1.png

Pat tad, ja esam tālredzīgi novērsuši visus iespējamos riskus, tas negarantē, ka tev pilnībā izdosies izvairīties no krīzes situācijām. Sakrītot vairākiem nelabvēlīgiem un neparedzētiem apstākļiem, tās tomēr notiek, un pat vislabāk pārvaldītās organizācijas nav pasargātas no ķibelēm. Taču šādā brīdī der atcerēties - krīze vēl nenozīmē, ka organizācijai ir slikta pārvaldīta. Par vadības profesionalitāti un kvalitāti liecina veids, kādā tā tiek pārvarēta.

Nonākot krīzes situācijā, ir jārēķinās ar pamatīgu emocionālu stresu, ko vairos nepilnīga informācija par notiekošo, spiediens no dažādām iesaistītajām pusēm un laika trūkums izsvērtai lēmumu pieņemšanai. Šādā brīdī atmaksāsies mācībās un krīžu gatavības izveidē ieguldītais darbs. Nebūs jātērē laiks lomu sadalījumam krīzes vadības komandā un pirmie soļi situācijas pārvarēšanā būs jau iepriekš sagatavoti.

Seku novērtēšana

 

Pirmais solis krīzes gadījumā ir iespējamo draudu novērtēšana. Mums ir jāsaprot, kas un cik lielā mērā ir apdraudēts, un kādas var būt notikuma tālākās sekas. Tādēļ šis posms ir saistīts ar aktīvu informācijas meklēšanu un apkopošanu, Tā ir mums nepieciešama lēmumu pieņemšanai par turpmāko rīcību.

Seku novēršana

 

Kad ir apkopota sākotnējā informācija, ir jārīkojas – iespējami jāsamazina krīzes izraisītās sākotnējās sekas un apdraudējums. 

Šeit der atcerēties, ka daudzos gadījumos informācija nav pieejama pilnā apmērā un var nākties pieņemt lēmumus nepārzinot visas nianses un detaļas. Šādā brīdī liela loma ir vadītāja pieredzei un intuīcijai.

Palīdzība

 

Daudzos gadījumos krīzes situācijā ir cietušie. Tie var būt organizācijas darbinieki, klienti, piegādātāji vai jebkurš cilvēks, kuru ir skāris notiekošais. Pēc tiešā apdraudējuma novēršanas palīdzība tiem ir svarīgākais posms krīzēs situācijas pārvarēšanā. Vienā gadījumā cilvēki var būt cietuši fiziski, citā – morāli. Vēl kādā – var būt skartas tikai to intereses. Atkarībā no situācijas ir jāsniedz tiem nepieciešamā palīdzība un atbalsts.

Risinājums

 

Krīzes pārvarēšanai parasti nepietiek tikai ar apdraudējuma novēršanu. Ir nepieciešams risinājums, kas izslēdz situācijas atkārtošanos. Visbiežāk tam ir nepieciešams kāds sistēmisks uzlabojums vai pat jauns kvalitatīvs lēciens, kas ne tikai neļauj atkārtoties jau piedzīvotai ķibelei, bet uzlabo organizācijas darbu kopumā. Citiem vārdiem sakot, krīze ir pārvarēta tad, kad mēs esam veikuši sistēmiskus uzlabojumus un caur to esam kļuvuši labāki.

Ne katra nepatīkama situācija, kurā esam nonākuši, ir automātiski uzskatāma par krīzi. Robežšķirtne šādos gadījumos ir mūsu spēja tikt galā ar ierastajiem darba paņēmieniem un pieejamajiem resursiem, vai, tomēr, mums ir nepieciešama papildu resursu un spēku piesaiste. Taču, lai izvairītos situācijas pārvērtēšanas vai tieši otrādi – tās nepienācīgas novērtēšanas, vislabākā pieeja ir jau krīžu gatavības fāzē nodefinēt kādas situācijas Tavā organizācijā, ir uzskatāmas par krīzēm un kādas ne. 

 

Kas tev palīdz fokusēties kritiskos brīžos?

bottom of page