top of page

Risku vadīšana

chilli1.png

Veiksmīga krīžu vadīšana sākas ilgi pirms pati krīze ir jūtama un skaidri saskatāma. Tās pamatā ir apjausma par to, ka jebkura krīze ir materializējies risks, un drošākais veids kā izvairīties no tām ir savlaicīga risku novēršana. Tādēļ risku apzināšana, to izvērtēšana un mazināšana ir pirmie soļi tālredzīgas krīžu vadīšanas pieejas pamatā.

Šajā posmā darbs lielā mērā sakrīt ar vispārējo risku vadības procesu organizācijā. Tā galvenais vadmotīvs ir: “Vislabākā krīze ir tā, kuru ir tev izdevies paredzēt un novērst.”

Risku identificēšana

Risku apzināšana, kas iespējami var apdraudēt cilvēkus, organizācijas darbību, reputāciju vai tās mērķu sasniegšanu.

 

Risku izvērtēšana

Risku iespējamības un to bīstamības noteikšana, kā arī organizācijas spēju izvērtēšana tiem pretoties.

 

Risku mazināšana

Darbību kopums ar mērķi mazināt riska iespējamību un bīstamību.

Svarīgi apzināties, ka risks vai apdraudējums var rasties jebkurā darba etapā un visos līmeņos. Tādēļ ir jārada vide, kurā katrs darbinieks savu uzdevumu ietvaros cenšas identificēt iespējamos riskus un aktīvi strādā, lai tos novērstu. 

Kādi ir būtiskākie riski tavas organizācijas darbībā?

bottom of page